LeenaJTulevaisuuden tutkimuskeskus toteutti kansalliselle ennakointi- verkostolle kuusi verkossa tapahtuvaa avointa luentoa 12/2015 – 5/2016 aikana. Koulutuksen tavoitteena oli perehdyttää osallistujia ennakoinnin ja niissä käytettävien menetelmien uusimpiin virtauksiin ja tutkimustuloksiin.

KEV ennakointiluentosarja on tämän kevään osalta päättynyt. Mikäli luennot jäivät omalta osaltasi väliin, voit katsoa luennot uudestaan KEV:n verkkosivuilta ja alla olevista linkeistä. Tutustu myös luennoitsijoiden powerpoint-esityksiin, jotka ovat katsottavissa KEV:n SlideSharessa

Kansallinen ennakointiverkosto kiittää Tulevaisuuden tutkimuskeskusta hedelmällisestä yhteistyöstä ja luennoitsijoita kiintoisista esityksistä sekä panoksestaan luentosarjan toteutumisen eteen!

 

KEV ennakointiluentosarja 2015/2016 – Katso tallenteet

KEV ennakointiluentosarja osa 6) 16.5.2016 ”Simulaatiot ja pelit tulevaisuuden oppimisessa ja urasuunnittelussa” koulutuspäällikkö Leena Jokinen
Katso tallenne

KEV ennakointiluentosarja osa 5 ) 26.4.2016,”Tulevaisuuden organisaation rakentaminen – caset StoraEnso ja Reaktor”; professori Markku Wilenius
Katso tallenne

KEV ennakointiluentosarja osa 4) 15.3.2016 ”paikallisen ruoan tulevaisuus”; projektipäällikkö Riikka Saarimaa
Katso tallenne

KEV ennakointiluentosarja osa 3) 12.2.2016 ”Tulevaisuuden energiaratkaisut”; professori Sirkka Heinonen
Katso tallenne

KEV ennakointiluentosarja osa 2) 26.1.2016 ”Maailma perintönä – kestävä kehitys. Kulttuurinen tulevaisuusnäkökulma”; dosentti Katriina Siivonen
Katso tallenne

KEV ennakointiluentosarja osa 1) 15.12.2015 ”Hybridimenetelmät ennakoinnissa”; professori Petri Tapio
Katso tallenne

Share This