Foresight Friday 18.9.2015 – Ennakointiprosesseja kuntatasolla & InnoSI työpaja

Foresight Friday – Ennakointiprosesseja kuntatasolla & InnoSI työpaja Syyskuun Foresight Friday –tapahtuma järjestetään Kuntatalolla 18.9. Tapahtuma on tällä kertaa hieman pitempi, jonka vuoksi se on jaettu aamupäivän ja iltapäivän sessioihin. Aamukahvia on tarjolla klo 8:30 alkaen ja varsinainen ohjelma alkaa klo 09:00. Aamun osuus koostuu kolmesta case-esimerkistä kuntatason ennakointiprosesseista. Tulevaisuuden kuntakuvat, Tulevaisuuden kunta: Case: Pirkkalan … Lue lisää

Voisivatko julkiset organisaatiot olla älykkäämpiä?

Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu aktiivisesti keinoälystä, robotisaatiosta ja automatisaatiosta. Nämä kaikki asiat liittyvät  laajempaan ajatukseen lisääntyvästä älykkyydestä. Nobel-palkittu Herbert Simon kirjoitti eläessään paljon rajoitetun rationaalisuuden ongelmasta organisaatioissa. Voisiko lopulta olla niin, että uuden teknologian ja siihen saumattomasti kytkeytyvän älykkäämmän johtamiskulttuurin avulla ihmiskunta ja sen organisaatiot voisivat päästä eroon rajoitetun älykkyyden ongelmasta, jota hallintotieteiden perusteiden … Lue lisää

Ennakointi, rationaalisuus ja rajoitettu rationaalisuus päätöksenteossa

Eräs looginen syys, miksi ennakointia yleensä harjoitetaan, on ihmisen rajoitettu rationaalisuus. Ajatuksen rajoitetusta rationaalisuudesta esitti Herbert Simon, joka palkittiin tieteellisistä ansioistaan vuonna 1978 Nobel-palkinnolla. Tieteellisen tutkimuksen piirissä on todettu, että ennakoinnin avulla rajoitetun rationaalisuuden ongelmaa voidaan pienentää, mutta kaikista pyrkimyksistä huolimatta rajoitetun rationaalisuuden ongelmaa ei voida koskaan kokonaan poistaa. Päätöksenteko tapahtuu aina aidosti epävarmuuden oloissa, … Lue lisää

E-johtajuus? Onko se hallinnassa vai ei?

Suomessa on viime aikoina esitetty paljon erilaisia linjauksia siitä, miten digitalisaatio on tärkeä asia elinkeinoelämälle. Eräs asia, josta ei ole kovin paljon keskusteltu, on e-johtajuus. Yleensä käsite e-johtajuus liitetään johtajien kykyyn käyttää kehittynyttä informaatio- ja tietotekniikkaa liiketoiminnassa. Jos johtaminen perustuu tietoon, sen täytyy perustua myös tietotekniikkaan. Usein tiedolla johtaminen sekoitetaan tietohallintoon ja informaatioteknologiaan. Nämä asiat … Lue lisää

Huomioita ennakoivasta teknologia- ja markkinariskien analysoinnista

Tässä blogiviestissä aiheenani on  ennakoiva riskien arviointi teknologia- ja markkinariskien arvioinnissa ja luokittelussa. Viime aikoina on kiinnitetty ennakointitoiminnan yhteydessä yhä kasvavaa huomiota riskien kartoittamiseen ja hallintaan projekteja koskevien investointipäätösten yhteydessä. Riskien hallinta on tärkeä osa kasvuyrittäjyyttä ja menestyksellistä liiketoimintaa. Paremmalla riskienhallinnalla päästään aina parempiin lopputuloksiin kuin puutteellisella riskienhallinnalla. Tämä on itsestään selvä asia, mutta varsin … Lue lisää

Kykenemmekö poisoppimaan? Huomioita radikaalien innovaatioiden tuottamisen perustasta

Eräs keskeinen tapa luokitella innovaatioita on jakaa ne inkrementaalisiin innovaatioihin ja radikaaleihin innovaatioihin. Radikaalit innovaatiot ovat mullistavia innovaatioita. Inkrementaaliset innovaatiot ovat sen sijaan vähittäisten muutoksien kautta syntyviä innovaatioita. Innovaatiotutkimusten mukaan yritysten on nykyään erittäin vaikeaa saavuttaa merkittäviä kilpailuetuja inkrementaalisia innovaatioita tuottamalla. Sen sijaan huomattavasti todennäköisemmin yritys saavuttaa huomattavia kilpailuetuja lanseeramalla uusia radikaaleja innovaatioita markkinoille. Radikaalit innovaatiot … Lue lisää

Ennakoinnin arvioinnista ja kehittämisestä: FAROUT -haaste ennakoivalle liiketoimintaosaamiselle

Ennakointi on osa tulevaisuudentutkimusta. Se liittyy myös ennustamiseen ja strategiseen johtamiseen eri organisaatioissa. Puhuttaessa ennakoinnista, puhutaan yleensä soveltavasta tulevaisuudentutkimuksesta. Ennakointitoimintaa koskevat teoreettiset perusteet ovat kehittyneet viime vuosina mm. Euroopan Unionin Joint Research Centren For-Learn -ennakointihankkeen ja COST A22 -verkoston yhteistyön myötä. Euroopan Unionille ennakoinnista on tullut strateginen kysymys johtuen mm. lisääntyneestä globaalista kilpailusta, kilpailukykypaineista, julkisen sektorin … Lue lisää

Suomalainen brändäämishaaste

Tämän päivän (HS 24.8.2014) Helsingin Sanomissa Alexander Peitersen nosti esille erään todellisen ongelman Suomen kansantaloudessa ja erityisesti liiketoimintaosaamisessa. Hänen mukaansa suomalaiset ovat huonoja brändäämään. Kansainvälisillä brändimarkkinoilla ruotsalaiset brändit kuten Ikea (53. sija), H&M (96. sija), Ericsson (164. sija), Nordea (166. sija), Volvo (414. sija), Skanska (465. sija) ja Svenska Handelsbanken (473. sija) ovat vahvoilla. Ruotsista … Lue lisää

Jack Welchin johtamisopit ja Suomen parempi tulevaisuus

Kesälomallani luin muutamia johtamiseen pureutuvia kirjoja, joissa annetaan lukijoille selkeitä johtamisoppeja ja –ohjeita. Näitä kirjoja lukiessani tuli epämääräinen tunne, että Suomessakin ehkä kannattaisi hieman enemmän pohtia sitä, miten meillä asioita johdetaan. Vääränlainen johtaminen voi nimittäin tulla varsin kalliiksi kansakunnalle. Voidaan perustellusti väittää, että ainakin osa nykyisistä ongelmistamme johtuu huonosta johtamisesta. Tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin piirissä ilmaantuu … Lue lisää

Radikalisoituminen ja ennakointi

Radikalisoituminen on ilmiö, joka liitetään ilmiönä huonoihin aikoihin. Kun ajat muuttuvat huonoiksi, yleinen tyytymättömyys yleensä kasvaa väestön joukossa. Radikalisoitumisen taustalla on jonkinlainen yleinen tyytymättömyys yhteiskunnan toimintaan ja toiminnan tuloksiin. Radikalisoituminen voi olla poliittista, uskonnollista tai sosio-kulttuurillista. Radikalisoituminen on aina keskivertoistumisen vastatrendi. Radikalismiin liitetään ajatus ääriarvoista ja ääriarvojen omaksumista. Radikalismi tuottaa yhteiskunnallisia ääriliikkeitä. Tulevaisuudentutkimuksen näkökulmasta radikalisoituminen … Lue lisää