Kansallisen ennakointiverkoston tiekartta

Ajatus ennakoinnin tiekartasta ja aikajanasta syntyi parinkymmenen asiantuntijan Reglab-hanketapaamisissa syystalvella 2014-2015 Kuntaliitossa ja Sitrassa. Tapaamisissa työstettiin työkalua, jolla voitaisiin paremmin tukea ennakointityötä tunnistamalla eri tahoilla tehtävän tulevaisuustyön yhtymäkohtia. Lisäksi tarkoituksena on lisätä ennakointityön näkyvyyttä ja siinä syntien tuotosten keskinäistä hyödyntämistä. Demoversion pienimuotoisen testauksen jälkeen Ennakoinnin tiekartta avataan nyt laajempaan käyttöön hyödynnettäväksi ja kehitettäväksi eteenpäin!

Tiekartta käyttöön!

Miten Tiekarttaa voi hyödyntää: Eri organisaatioiden ennakointityö etenee prosesseina, joissa valmistelu- ja päätöksentekovaiheet vuorottelevat. Tiekartan avulla voi tuoda esille mahdollisuuden muiden tahojen osallistua eri vaiheisiin ja lisätä työskentelyn vuorovaikutteisuutta. Ennakointiprosesseissa syntyy erilaisia tuotoksia, joita on hyödyllistä nostaa esille yhteiseen käyttöön niin resurssi- kuin vaikuttamisnäkökulmasta. Tiekartan hyödyntäminen kannattaa myös kytkeä kysymykseen ”kenen kanssa voisit tehdä tapahtumasta vielä vaikuttavamman?”

Osana Kuntaliiton VARVO-projektia toteutettuun ennakoinnin Reglab-työskentelyyn osallistui Sitran ja valtioneuvoston kanslian, maakuntien liittojen, kuntien, SEKES ry:n ja seudullisten kehittämisyhtiöiden, työ- ja elinkeinoministeriön, ELY-keskuksen, Kuntaliiton ja KT kuntatyönantajien asiantuntijoita. Kaikilla oli yhteinen intressi kehittää omaa ennakointitoimintaansa sekä lisätä yhteistyötä ennakoinnin parissa. Työssä pohdittiin myös keinoja edistää verkostojen hyödyntämistä ja verkostoissa toimimista ennakoinnin tiimoilta.

Tarkemmat ohjeet aikajanan käyttöön löytyvät KEV:n Yammer-ryhmästä, jossa ohjeet ovat ”files” valikossa.

KEV:n Yammer-ryhmä
KEV:n tiekartta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Share This