Valtioneuvoston kanslia ja Sitra koordinoivat yhteistyössä kansallisen ennakointiverkoston toimintaa ja tukevat suomalaista ennakointityötä ja verkostoitumista. Kansallinen ennakointiverkosto (KEV) kokoaa yhteen suomalaiset ennakointitiedon tuottajat. Verkosto on ennakoijien keskustelu- ja koordinaatiofoorumi, jonka tavoitteena on edistää tulevaisuutta koskevan tiedon ja näkemysten käyttöä päätöksenteossa. Päämääränä on nostaa suomalaisen yhteiskunnan uudet haasteet ja mahdollisuudet keskusteltaviksi, tutkittaviksi ja päätettäviksi. Kansalliseen ennakointiverkostoon kuuluu edustajia mm. julkishallinnon organisaatioista, tutkimus- ja koulutuslaitoksista, yksityiseltä sektorilta ja ajatuspajoista.

Kansallisen ennakoinnin toimintatavan valmistelu alkoi Jyrki Kataisen hallituksen ”Kestävällä kasvulla hyvinvointia” tulevaisuusselonteon myötä. Ennakointitoimintaa viitoittaa toukokuussa 2013 julkaistu raportti ”Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia. Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi”

Tule mukaan kansalliseen ennakointiverkostoon!

Ennakointiverkoston toimintaan voi osallistua Yammer-verkkoyhteisössä, joka on avoinna kaikille ennakointitiedon tuottajille ja ennakointitoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille. Yammer-toimii keskustelukenttänä ja työvälineenä verkoston jäsenille.

Kuukausittaiset Foresight Friday -tapahtumat ovat kansallisen ennakointiverkoston järjestämiä säännöllisiä ja avoimia kohtaamistilaisuuksia. Tapahtumien teemat ja sisällöt vaihtelevat ja sisältävät mm. tulevaisuusaiheisia esityksiä, koulutusta ja verkostoitumista. Perjantaiaamuisin järjestettäviin tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki ennakoinnista ja tulevaisuuden tutkimuksesta kiinnostuneet.

Syksyllä 2015 järjestettiin ensimmäinen vuosittainen ennakointifoorumi FinnSight 2015. Seuraava FinnSight on tulossa syksyllä 2016.

Ennakointiluotsi.

Valtioneuvoston kanslia asetti 21. tammikuuta 2015 ennakointiluotsin, jonka tehtävänä on johtaa, koordinoida ja tehdä näkyväksi kansallista ennakointitoimintaa. Ennakointiluotsi tukee kansallisen ennakointiverkoston työtä mahdollistamalla sen tuottamien näkemysten viemisen päätöksentekoon ja muihin keskeisiin prosesseihin.

Ennakointiluotsin toiminta käynnistyi 1. helmikuuta 2015.

Ennakointiluotsin kokoonpano.

Valtiosihteeri Paula Lehtomäki (pj.)
Professori Toni Ahlqvist, Oulun yliopisto
Strategiajohtaja Paula Laine, Sitra
Kansanedustaja Carl Haglund, TuVl, puheenjohtaja, Eduskunta
Tutkija Johannes Koponen, Demos Helsinki
Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen, valtioneuvoston kanslia (pääsiht.)
Kehitysjohtaja Marja-Liisa Parjanne, sosiaali- ja terveysministeriö
Johtaja Petri Räsänen, Pirkanmaan liitto
Professori Ahti Salo, Aalto-yliopisto
Vice President Leena Sarvaranta, VTT Oy
Strategic Foresight Specialist Jaana Tapanainen
Professori Markku Wilenius, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Share This