Suomalaisen ennakoinnin kentällä on paljon toimijoita tiedon tuottajina, välittäjinä ja käyttäjinä niin keskushallinnossa, alueilla, yrityksissä kuin järjestöissä. Kokonaisuus on jatkuvassa muutoksessa ja toiminta on pirstoutunut päätöksenteosta erillisiksi hankkeiksi ja prosesseiksi, jolloin riskinä ovat päällekkäinen työ, tiedon huono saatavuus ja käytettävyys sekä merkittävien tulevaisuuden kysymysten jääminen katveeseen. Kansallinen ennakointiverkosto (KEV) pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin.

Valtioneuvoston kanslia ja Sitra koordinoivat yhteistyössä kansallisen ennakointiverkoston toimintaa ja tukevat suomalaista ennakointityötä ja verkostoitumista. Kansallinen ennakointiverkosto kokoaa yhteen suomalaiset ennakointitiedon tuottajat. Verkosto on ennakoijien keskustelu- ja koordinaatiofoorumi, jonka tavoitteena on edistää tulevaisuutta koskevan tiedon ja näkemysten käyttöä päätöksenteossa. Päämääränä on nostaa suomalaisen yhteiskunnan uudet haasteet ja mahdollisuudet keskusteltaviksi, tutkittaviksi ja päätettäviksi. Kansalliseen ennakointiverkostoon kuuluu edustajia mm. julkishallinnon organisaatioista, tutkimus- ja koulutuslaitoksista, yksityiseltä sektorilta ja ajatuspajoista.

Kansallisen ennakoinnin toimintatavan valmistelu alkoi Jyrki Kataisen hallituksen ”Kestävällä kasvulla hyvinvointia” tulevaisuusselonteon myötä. Ennakointitoimintaa viitoittaa toukokuussa 2013 julkaistu raportti ”Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia. Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi”.

Tule mukaan kansalliseen ennakointiverkostoon!

Ennakointiverkoston toimintaan voi osallistua Yammer-verkkoyhteisössä, joka on avoinna kaikille ennakointitiedon tuottajille ja ennakointitoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille. Yammer toimii keskustelukenttänä ja työvälineenä verkoston jäsenille.

Kuukausittaiset Foresight Friday -tapahtumat ovat kansallisen ennakointiverkoston järjestämiä säännöllisiä ja avoimia kohtaamistilaisuuksia. Tapahtumien teemat ja sisällöt vaihtelevat ja sisältävät mm. tulevaisuusaiheisia esityksiä, koulutusta ja verkostoitumista. Pääsääntöisesti perjantaiaamuisin järjestettäviin tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki ennakoinnista ja tulevaisuuden tutkimuksesta kiinnostuneet.

FF_logo_vaaka_RGB

Syksyllä 2015 järjestettiin ensimmäinen vuosittainen ennakointifoorumi FinnSight 2015, jota seurasivat FinnSight 2016 ja FinnSight 2017.

Share This