Valtioneuvoston kanslia asetti 21. tammikuuta 2015 ennakointiluotsin, jonka tehtävänä on johtaa, koordinoida ja tehdä näkyväksi kansallista ennakointitoimintaa. Ennakointiluotsi tukee kansallisen ennakointiverkoston työtä mahdollistamalla sen tuottamien näkemysten viemisen päätöksentekoon ja muihin keskeisiin prosesseihin.

Ennakointiluotsin toiminta käynnistyi 1. helmikuuta 2015.

Tehtävät

Ennakointiluotsi toimii näkyvänä visionäärisenä ja innostavana johtajana suomalaisille ennakointitiedon tuottajille ja käyttäjille. Luotsi vastaa kansallisesta ennakoinnin yhteistyöstä, yhteisestä prosessista ja kansallisen ennakoinnin kehittämisestä antaen työlle rakennetta ja säännönmukaisuutta. Luotsin tehtävä on ennakoinnin (erityisesti kansallisen ennakointiverkoston tekemän) tunnettuuden lisääminen Suomessa mikä edistää ennakointinäkemysten muuttumista valinnoiksi ja teoiksi eri organisaatioiden omassa työssä.

Ennakointiluotsin keskeinen tavoite on mahdollistaa kansalliselle ennakointiverkostolle heidän näkemysten vieminen päätöksentekoprosesseihin ja viedä ennakointityö osaksi yhteiskunnan pääprosesseja. Oleellinen osa ennakointinäkemysten käytön lisäämisessä on niiden yhteiskehittäminen käyttäjien kanssa, jonka tukemisessa luotsilla on merkittävä rooli.

Ennakointiluotsin päätöksiä valmistelee ja työtä tukee valtioneuvoston kansliaan nimitetty sihteeristö. Ennakointiluotsin työstä raportoidaan valtioneuvoston kansliapäälliköille säännöllisesti.

Ennakointiluotsin kokoonpano.

Valtiosihteeri Paula Lehtomäki (pj.)

Professori Toni Ahlqvist, Oulun yliopisto

Valiokuntaneuvos Olli Hietanen, eduskunnan tulevaisuusvaliokunta

Strategiajohtaja Paula Laine, Sitra

Tutkija Jaakko Kuosmanen, Demos Helsinki

Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen, valtioneuvoston kanslia (pääsiht.)

Kehitysjohtaja Marja-Liisa Parjanne, sosiaali- ja terveysministeriö

Johtaja Petri Räsänen, Pirkanmaan liitto

Professori Ahti Salo, Aalto-yliopisto

Vice President Leena Sarvaranta, VTT Oy

Johtava erityisasiantuntija Jaana Tapanainen, valtioneuvoston kanslia

Professori Markku Wilenius, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Share This