Foresight Friday: Yliopistot 2025 visiotyöpaja

Suomen yliopistot UNIFI ry käynnisti vuoden 2016 alussa visioprosessin, jonka tavoitteena on määritellä suomalaisille yliopistoille yhteinen vuoteen 2025 ulottuva visio. Tämä edellyttää myös yliopistojen aseman ja roolin uudelleen määrittelyä suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön sekä osana maamme korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmää, osana suomalaista yhteiskuntaa ja osana globaalia tutkimusyhteisöä ja korkeakoulutusmarkkinoita. UNIFI haluaa kutsua visiotyöhön mahdollisimman laajan joukon sekä … Lue lisää

FinnSight 2016 – Tulevaisuuden osaamiselle etsitään suuntaviivoja yhteisessä teemapäivässä

Tulevaisuuden osaamisen ja sivistyksen menestystekijöitä kartoitetaan tiistaina 13.9. FinnSight -ennakointifoorumissa Helsingissä. Yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntijoita ja vaikuttajia yhteen tuovassa päivässä luodaan näkymiä siihen, mikä on suomalaisen sivistyksen ja osaamisen visio tästä eteenpäin ja millä keinoin vision tavoitteisiin päästään. Seminaarissa pohditaan työelämän muutostarpeita ja osaamisen rakennuspuita tulevaisuuden Suomen kannalta. Hallitus alkoi valmistella maaliskuussa 2016 tulevaisuussselontekoa työn … Lue lisää

Jari Kaivo-oja: Suomi – itsensä toteuttamisen yhteiskunnan tuleva globaali innovaatiolaboratorio?

Viime vuosina on kansainvälisessä keskustelussa tuotu selvä tarve sosiaalisille innovaatioille, koska tieteellinen ja tekninen kehitys on edennyt sitä vauhtia, että perusedellytykset ihmisten itsensä toteuttamisen yhteiskunnalle ovat nyt olemassa realistisena tulevaisuuden vaihtoehtona. Historiallinen siirtymä teollisuusyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan on tullut nyt seuraavaan vaiheeseen, jossa ihmiset voidaan vapauttaa mekaanisesta työnteosta itsensä toteuttamiseen. Itsensä toteuttamisen yhteiskunta merkitsee sitä, että yhä … Lue lisää

SuomiAreenan antia

SuomiAreenan teema suomalainen työ osui suoraan myös valtioneuvoston ennakointityön ytimeen. Kävimme SuomiAreenalla keskusteluja valmisteilla olevasta hallituksen tulevaisuusselonteosta, jonka aihe on työn murros, ja osallistuimme ohjelmaan kuulostellen työn tulevaisuutta. Tämä kirjoitus on kooste parin päivän Areena-visiitistä, kuulluista keskusteluista ja ajatuksista, paneeleista, puheista ja esityksista Monet puheet ja paneelit Areenalla nostivat esiin motivaation, työn arvon ja merkityksellisyyden, … Lue lisää

Jari Kaivo-oja: BREXIT, Euroopan unioni ja Suomi – Eräitä ennakointinäkökulmia

Iso-Britannian kansanäänestyksen lopputulos eli päätös erota Euroopan unionista oli monille päättäjille ”puun takaa” ilmaantunut villikortti, johon ei oltu osattu varautua, vaikka tästä mahdollisuudesta oli saatu viitteitä lukuisien heikkojen signaalien muodossa. Ennen BREXIT-päätöstä ennakointianalyysit kertoivat selvästi, että eropäätös merkitsee epävarmuuden lisääntymistä Euroopassa ja Iso-Britanniassa. Myös arvio siitä, että BREXIT tulee vahingoittamaan Iso-Britannian talouselämää, esitettiin ennen BREXIT-kansanäänestyspäätöstä … Lue lisää

For the Next Generations – kansainvälinen ennakointiseminaari 8.6.2016

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, valtioneuvoston kanslia, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja kansallinen ennakointiverkosto järjestivät 7.6. – 8.6.2016 kansainvälisen ennakointiseminaarin Helsingissä. Tilaisuus koostui eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkisesta kuulemisesta ja viidestä rinnakkaissessiosta vaihtelevin teemoin, joiden antia tullaan hyödyntämään hallituksen tulevaisuusselonteon valmistelussa. Session 1 – Radical Technologies and Technology Assessment (TA) Session 2 – Future of Education and Learning Session 3 … Lue lisää

Kesäiset terveiset ja tietoa ennakointiverkoston syksyn ohjelmasta

Kiitokset kaikille monipuolisesta ja tapahtumarikkaasta keväästä! Tapahtumien esitykset ja kevään ennakointiluentojen tallenteet ovat katsottavissa oheisesta linkistä. Ennen kesälaitumille siirtymistä vielä hieman ennakkotietoa syksyn ohjelmasta: Heinäkuussa (14.-15.7.) olemme mukana Suomi Areenalla TEM:n ”pop-up työkkärissä”, jossa voitte tulla keskustelemaan työn murroksesta ja suomalaisen työn tulevaisuudesta. Foresight Friday -tapahtumat jatkuvat syksyllä tuttuun tapaan. Tapahtumia on tulossa mm. korkeakoulujen … Lue lisää

Ennakointiluentoja KEV:lle

Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteutti kansalliselle ennakointiverkostolle kuusi verkossa tapahtuvaa avointa luentoa (12/2015 – 5/2016). Koulutuksen tavoitteena oli perehdyttää osallistujia ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen ja niissä käytettävien menetelmien uusimpiin virtauksiin ja tutkimustuloksiin. Mikäli luennot jäivät omalta osaltasi väliin, voit katsoa tallenteet KEV:n verkkosivuilta ja alla olevista linkeistä. Tutustu myös luennoitsijoiden powerpoint-esityksiin, jotka ovat katsottavissa KEV:n SlideSharessa. Kansallinen ennakointiverkosto … Lue lisää

Foresight Friday: Aasia, globaali tulevaisuus ja Suomi

Aasian kehitys on ilmiö, jolla on väistämättä suuria vaikutuksia myös Suomen tulevaisuuteen. Onko Suomella sijaa Aasian tulevaisuudessa? Miten itäinen kehitys haastaa länsimaita? Millaiset ovat Kiinan globaalipoliittiset pyrkimykset? Entä minkälainen on uusi japanilainen yhteiskuntamalli joka rakentuu väestön ikääntymisen myötä? Aasian asiantuntijat Teppo Turkki ja Sari Arho Havrén Tekesistä ja Sitrasta avaavat näkemyksiään Kansalliselle ennakointiverkostolle aiheesta 22.4. … Lue lisää

Tiedote: Tulevaisuusselonteon valmistelu käynnistyy – teemana työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus

Valtioneuvoston viestintäosasto Tiedote 105/2016 11.3.2016 Tulevaisuusselonteon valmistelu käynnistyy – teemana työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus Hallitus on päättänyt käynnistää tulevaisuusselonteon valmistelun. Selonteon teemana on työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Selonteon valmistelusta vastaa pääministeri Juha Sipilä. Selonteon tavoitteena on tuottaa tietoa työn muutoksen merkityksestä ja siitä, miten voimme menestyksekkäästi sopeutua muutokseen. ”Työelämän ja -markkinoiden … Lue lisää

Share This